Undervisning på Harteværket

Nedenunder kan du se de forskellige undervisningsforløb for de forskellige klassetrin, samt lave en forespørgsel om undervisningsforløb på Harteværket.

Hold et undervisningsforløb for dine elever på Harteværket

Harteværket, ungdomsuddannelser, grundskoler, læreruddannelser og LSUL har i samarbejde udviklet nye undervisningsforløb til brug på Harteværket. 
Forløbene er støttet af Region Syddanmark. Du finder forløbene på vores hjemmeside under ”undervisning”.

Det praktiske:

Når I kommer som skole/daginstitution fra Kolding kommune, er det gratis. Hvis skolen ikke er fra Kolding kommune, koster det 25 kr. pr. pers. (gratis skoleentré gælder kun på hverdage i vores åbningstid). Det er muligt som skole at få en skolerundvisning på stedet. Dette koster 475.- kr. for en 40-60 min. rundvisning.

Der skal bookes til undervisningsmaterialerne pr. mail: [email protected] som herefter vil blive bekræftet hvis muligt.

Kend_dit_land_-_gr____c_n_transparent.png_kum.dk

En dannelsesrejse i miniformat hvor 4.klasser kommer ud og møder den bedste kultur, natur og historie i Danmark

Turbines missioner

Undervisningsforløbet er bygget op omkring en pige, der hedder Turbine, og hendes missioner på vandlegepladsen ved Harteværket.
Navnet ”Turbine” er ikke tilfældigt: Formålet med undervisningen er at lære eleverne om vandets styrker og egenskaber samt menneskets udnyttelse af vandet til forskellige formål.

Materialet er tænkt som et forløb, du som lærer selv varetager, når du kommer på Harteværket.
Harteværket har ikke en egentlig skoletjeneste og har derfor heller ikke personale til at stå for undervisning af elever. Men I er som skole altid velkommen til at flytte jeres undervisning ud på Harteværket.

Du finder både lærervejledning og elevmateriale herunder. Du skal som lærer selv printe forløbene til eleverne.

Vi anbefaler forløbet til 3.-4. klassetrin.

indskoling-3

Hjælp Turbine med hendes missioner på vandlegepladsen

Til elever i indskoling

mellemtrin2

Lær om energi i hverdagen. Tip en 13'er om Harteværket. Lær om energi og temperatur i varmeværkstedet

Til elever i mellemtrin

Energidetektiverne

”Energidetektiverne” er et undervisningsforløb, hvor eleverne gennem guidede undersøgelser lærer at beskrive fænomenet ”energi”, som det optræder i deres hverdag og nære omgivelser.

Tip en 13’er

Vi har fået nedenstående opgave tilsendt fra Bakkeskolen i Kolding. Opgaven kan du nemt bruge i din undervisning på Harteværket.Opgaven består af en kort fortælling om Harteværket, som eleverne hører oplæst eller læser på egen hånd. Ud fra den – og ud fra en tur på egen hånd rundt Værket og det øvrige område – skal eleverne “tippe” en 13´er.

Du kan frit downloade opgaverne og printe til dine elever.

Varmeværksted

Hvad kan temperatur fortælle os om energi?

Opdagelsesrejser på Harteværket

Eleverne skal i dette forløb blandt andet ser på energiens sammenhæng med vandløbet og landskabet i Kolding Ådal. Her får eleverne rig mulighed for at inddrage deres viden fra 7. og 8. klassetrin i fagene Biologi, Fysik/kemi og Geografi.

I forløbet arbejdes med 4 kompetencer: Undersøgelse, Modellering, Perspektivering og Kommunikation.

I forløbet undersøger eleverne en problemstilling inden for energiområdet. Forløbet er delt op i 2 faser, en undersøgelsesdel og en fordybelsesdel. Det er hovedsageligt i fordybelsesdelen, at IBSE-didaktikken kommer til sin ret i dette forløb. Der er dog også små IBSE-tilgange i undersøgelsesdelen.

I undersøgelsesdelen arbejder eleverne med begrebet energi i forskellige sammenhænge.

Teknologihistorie

Undervisningsforløbet er tiltænkt elever i udskolingen, som ved et heldagsbesøg på Harteværket arbejder med fysikfaglige, idrætsfaglige og historiefaglige metoder og problemstillinger med udgangspunkt i værkets historie og placering i landskabet.

Du skal som lærer selv printe forløbene til eleverne.

Materialet er tænkt som forløb, du som lærer selv står for, når du kommer på Harteværket.

udskoling1

Landskabsdannelsen

Dette undervisningsforløb undersøger og udforsker landskabsdannelsen ved og omkring Harteværket.

Undervisningsforløbet henvender sig til 6. – 9. klassetrin i fagene Natur/teknologi (6. klasse) samt Geografi (7.-9. klasse).

Forløbets målsætning fremgår af fagenes videns- og færdighedsmål herunder.

Vand – nu og imorgen

I dette forløb kan eleverne udvide deres viden indenfor emnerne vandløb, vandets kredsløb, fotosyntese og respiration, istid og energi.

I 7. klasse fokuseres der på vandløbene ved Hartesløjfen, i 8. klasse fokuseres der på istidslandskabet omkring Kolding, og i 9. klasse samles trådene i et stort energiemne.

Til elever i udskoling

ungdomsuddannelse2

Opdagelsesrejse på Harteværket

‘Opdagelsesrejsen’ består af både en fysikopgave og en teknologianalyse.

Forud for heldagsbesøget på Harteværket kræves forberedelse af overordnet fysikteori hjemmefra. Denne forberedelse vurderes at tage mellem 2 og 6 timer afhængigt af, hvor dybt stoffet ønskes bearbejdet.

Til elever i ungdomsuddannelse

Teknologihistorie

Undervisningsforløbet er tiltænkt 1. g-elever fra de gymnasiale uddannelser, som ved et heldagsbesøg på Harteværket arbejder med fysikfaglige, idrætsfaglige og historiefaglige metoder og problemstillinger med udgangspunkt i værkets historie og placering i landskabet.

Du skal som lærer selv printe forløbene til eleverne.

Materialet er tænkt som forløb, du som lærer selv står for, når du kommer på Harteværket.
Harteværket har ikke en egentlig skoletjeneste og har derfor heller ikke personale til at stå for undervisning af elever. Men du er som skole altid velkommen til at flytte din undervisning ud på Harteværket. 

Du finder både lærervejledning og elevmateriale herunder

Fysik

Dette forløb henvender sig til undervisningen i fysik på ungdomsuddannelserne.
Forløbet kan bruges på både Fysik C og Naturvidenskabeligt grundforløb.

I forløbet arbejdes med energiomdannelse og vedvarende energikilder. Eleverne vil gennem en åben tilgang til målinger kunne beregne nyttevirkningen af Harteværket.

Bemærk dette kun er en forespørgsel. Du har først booket, når du modtager en bekræftelse

Send en forespørgsel