Skip to main content
GUIDE

Guide til kanoturen

Harteværket er Danmarks første større vandkraftværk og blev skabt på en ide af Mikkel Thomsen for mere end 100 år siden. Få den vilde historie om Harteværket på en guidet tur ud i natten med spændene historier om tilblivelsen, børsterne der gravede og anlagde det store arbejde med kanaler, dæmninger.

Der er store fortællinger om drukneulykken en sommerdag i 1919 og virkelyst og dristighed der satte gang i den elektrificering vi i dag slet ikke ville kunne undvære i det moderne samfund.

I det store landskab møder vi også de store sø systemer der i vores tid er med til at beskytte byen mod nogle af de oversvømmelser som klimaforandringerne har skabt en øget risiko for.  

Link til booking for deltagelse. XXX

MERE INFO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Link til film guid – mangler og link til KK. sejlads bestemmelser

HER ER HVAD DU SKAL VIDE

Pladskapacitet kano og kajak

Kano:

 • Maks. være 300 kg. inkl. bagage i hver kano.
 • Vi anbefaler 2 voksne per kano eller maksimum 3 voksne, på en samlet vægt under 230 kg. pr. kano.
 • I de fleste af vores kanoer, kan der let tilføjes en ekstrasideplads til et barn, så man kan  være to vokse og to børn i en kano.  

Kajak: 

 • Maks. 200 kg. inkl. bagage i hver kajak. Kajakkerne er til to personer.

Sikkerhed kano og kajak

 • Alle sejlere skal være iført redningsvest.
 • Stå ikke op i kanoen under sejlads. Det gør kanoen ustabil
 • Bind ikke kanoerne sammen.
 • Grib ikke fat i træer og grene – uden at være forberedt på at trækket kan skabe en stor ubalance!
 • Læn dig ikke ud over kanten – uden at være forberedt på at din vægt kan skabe en stor ubalance!

Af- og ind stigning i båden:

 • Aftal hvem der gør hvad, så man kan skiftes til at holde kanoen stabil. En person stiger op eller ned i kanoen ad gangen.
 • De fleste kæntringer sker her. Hav frie hænder, når I stiger af og i.
 • Der betyder: ingen padler, tasker, telefon eller lignende i hænderne under ud- og i-stigning.
 • Placer din vægt i midten med fødderne og skab sikkerhed i din balance med hænderne på rælingskanterne.

Se også gerne film guiden på vores hjemmeside – her er der flere gode fif.XXXX LINK findes denne film eller skal dette slettes?

Love og bestemmelser:

 • Det er ikke tilladt at sejle i påvirket tilstand.
 • Det er som udgangspunkt ikke tilladt at gå i land uden aftale med lodsejeren.
 • Ved eventuel kæntring eller anden ulykke, må man gøre det nødvendige i forhold til at skulle sikre situationen.
 • Der er nogle skiltede pladser, hvor der er offentlig adgang til bredden , eller hvor der er opsat landgangsbroer, som ikke er private.
 • Se også landgangsmulighederne på de udleverede kort.
 • Det er ikke tilladt at fiske fra kanoen eller kajakken med fiskeredskaber. Dette gælder kun for fisk og fiskeri – der må gerne fanges småkryb og kravl med et børne-net eller lignende.
 • Det er ikke tilladt at sejle ud på Kolding Fjord.
 • Vis hensyn til alle de andre der også er på besøg i naturen. Undgå støjende adfærd – lad musikafspillere blive hjemme og nyd fuglenes sang og biernes summen.
 • Når man passerer beboelser og haver, gælder de samme regler som ved færdsel på land i skove og lignende.
 • Man må gerne færdes på private og offentlige veje og befæstede stier (her en vandvej) men ikke tage ophold inden for en afstand af 150 meter.

Efter turen:

 • Kanoerne er som udgangspunkt rengjorte ved modtagelsen før turen. Ved afleveringen af kanoerne skal de venligst rengøres for snavs og affald.
 • Dernæst skal kanoerne placeres på de bukke, hvor de bliv opbevaret før jeres tur.
 • Der vil oftest være personale på landgangen i tidsrummet for aflevering, som kan være behjælpelige med anvisninger og håndtering.
 • I tvivlstilfælde, eller ved brug for assistance, henvises til billetsalget eller til mobil: 23283969
 • Husk at rette jer efter skiltningen eller andre anvisninger på jeres tur.

Særligt for Stallerup ruten: ( dette kunne også sættes ind under Stallerup ruten specifikt)

Sejlads ud på Stallerup Sø i perioden fra 1.marts til 31. april, er ikke tilladt.

 • Efter d. 31. april må der på Stallerup Sø kun sejles i den østlige side af søen. Her kan der også gøres landgang ved et skiltet sted på boardwalken, ca. 600 m. nord for picnicpladsen: se også kortet for nærmere info.
 • Undgå sejlads i rørskoven.
 • Det er kun kanoer og kajakker udlånt fra Harteværket, der må sejle på kanalen og på Stallerup Sø, med mindre anden særlig tilladelse er givet af Kolding Kommune.
 • Den smalle flydebro under E20 er ikke til landgang.
 • Den er opsat for at give odderen en sikker passage i tunnelen under motorvejen. Odderen vil ikke svømme i en ”grotte” og passagen over E20 har dårlige odds. Den må ikke benyttes til landgang.

Se også Kolding K. sejladsbestemmelser. Sejlads på vandløb og søer (kolding.dk)