Skip to main content
DATO

Her kommer kort sælgende tekst m ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.


FAKTA TEKSTEN

2017

Harteværket bliver til


HARTEVÆRKET blev planlagt af Kolding-ingeniøren, cand.polyt. Mikkel Thomsen, og er lidt af en genistreg.
Den opførte dæmning over Vester Nebel Å ved Feruptvinger vandet i Alminde Å til at løbe modsat åens naturlige retning, og vandet opstemmes derved i Donssøerne.

Fra Donssøerne ledes vandet videre til Stallerup Sø og derefter via en kanal under motorvejen gennem et 80 meter langt rør til værkets turbiner.

Vandet driver turbinerne, der via generatorerne omdanner vandets faldkraft til elektricitet.

Det er i store træk de originale turbiner og generatorer, der i dag bruges til at producere elektricitet på Harteværket.
Faldhøjden er 25,4 meter (Danmarks største), og der strømmer 6.000 liter vand gennem røret hvert sekund.

Trykrøret er forsynet med en spændeventil, hvilket betyder, at går der hul på røret, lukkes der automatisk for vandtilførslen.
Harteværkets turbiner er de originale maskiner fra 1920. Værkets produktion afhænger af den tilførte mængde vand.