Harteværket får 75.000 kr. til kreativt værksted

På Harteværket er der i 2021 taget et stort skridt i retning af at omdanne det gamle transformatortårn til et kreativt værksted. Tårnet er ved at blive sat i stand og møbleret i oprindelig stil, og nu støtter Kolding Kommune projektet med 75.000 kr. fra den såkaldte Genstartspulje.

Tårnet skal være et kreativt værksted med de tre fokusområder, billedkunst, natur og energi- og teknik. De tre områder skal supplere hinanden og være med til at udvide oplevelsen ved at besøge Danmarks første store vandkraftværk fra 1920.

”Det kreative værksted skal være et fast tilbud til betalende gæster på oplevelsescentret, men det skal også fungere som et mødested for byens borgere’’, siger formanden for Fonden Harteværket, Birgitte Kragh.

’’Det er planen at afvikle workshops og andre arrangementer for Harteværkets gæster. Samtidig ønsker vi at samarbejde med både private aktører og andre kulturinstitutioner, som kan se muligheder i at bruge værkstedet med udgangspunkt i de tre fokusområder’’, supplerer Søren Kjær Rasmussen, som er kommunikationsansvarlig på Harteværket.

Tårnet er allerede nu et godt lokale, som bliver flittigt benyttet af værkets gæster, hvilket primært skyldes en stor indsats fra Harteværkets frivillige ift. at gøre lokalet indbydende. Nu skal det sidste store løft imidlertid udføres, og her er bevillingen kærkommen.

”Tårnet trænger bl.a. til nye vinduer og indvendig istandsættelse, så vi kan komme endeligt i mål med vores planer for det kreative værksted”, siger Birgitte Kragh.

Udover renoveringen er en del af pengene fra Genstartspuljen øremærket til indkøb af materialer og værktøj. Efter planen står det kreative værksted klar i maj 2022.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest