Vandretur på Hartesløjfen.

Hartesløjfen er en naturskøn rute, som slynger sig fra Harteværket ad skovstier, broer og landeveje mod Ferup Sø og Stallerup Sø og tilbage til Harteværket og Kolding Å.
Hele ruten er sammenlagt ca. 13 kilometer. Nøjes man med turen rundt om Stallerup Sø, er ruten ca. 8,5 kilometer.

Turen langs Hartesløjfen er velegnet for hele familien og kan både opleves til fods og på cykel. Bemærk, at dele af ruten ikke egner sig for barnevogne og gangbesværede.

Ferup Sø

Ved Ferup Sø er der en selvbetjent trækfærge. På den anden bred er et madpakkehus til fri afbenyttelse. Færgen vejer 780 kg, så der skal lægges kræfter i for at forcere de 50 meter over vand. Max 8 personer på færgen, som må benyttes fra solopgang til solnedgang. Adresse: Egtvedvej 132, 6000 Kolding.

Ved Ferup Sø ligger også »børstelegepladsen«. Legepladsen er inspireret af de såkaldte børster, som var de løsarbejdere, der med håndkraft gravede kanaler fra søerne til Harteværket.

Ved Ferup Sø er der tre shelterpladser,hvor man kan overnatte og lave bål. Der er desuden multtoilet. Shelterne kan bookes via Udinaturen.dk. Grillriste til disposition, medbring selv brænde.

Der kan parkeres ved Dybvadbro Station, hvorfra der er 1,2 km gangsti til Søen.
Adressen er Egtvedvej 132, 6000 Kolding.

Husk det er IKKE tilladt at køre ind til Ferup Sø. Det er heller ikke tilladt at køre ind og læsse af/på.

Troldhedebanestien er en natursti der ligger på det gamle jernbanespor mellem Kolding og Troldhede.

På den 2 km lange sti fra Dybvadbro Station og ud til Ferup Sø er der etableret forskellige installationer i beton. Her kan man dyrke fitness i det fri, lege med børnene, holde hvil og samtidig nyde den smukke natur.

Troldhedebanestien

Stallerup Sø

Stallerup Sø blev oprindelig afvandet via åsystemet til Kolding Å. I 1918-20 blev den med kanaler forbundet til Harteværket, hvor vandet den dag i dag indgår i produktionen af strøm. Den »Sunkne båd« er et mindesmærke for 5 børster, som druknede på søen i forbindelse med arbejdet. På turen rundt om søen anbefales gummistøvler i regnfulde perioder.

Søen er 24 ha (240.000 m²)
Søens gennemsnitdybde er ca. 2 m med en maksimal dybde på 5 m på det dybeste sted.

Dybvadbro Station er en yderst velbevaret og smuk jernbanestation på Troldhedebanen, den første efter Kolding i retning mod Troldhede. Inde i det originale pakhus er der en udstilling om stationen og personalet, som betjente den.

Dybvadbro og Troldhedebanen

Sejlads på Kolding Å

Generel information om færdsel i Kolding Ådal:

Det er tilladt at sejle med kano, kajak, robåde og andre ikke-motordrevne fartøjer på den nedre del af Kolding Å. Det vil sige fra udløbet i fjorden til landgangsbroen ved Påby Enge, et stykke oven for motorvejsbroen.

  • På strækningen fra Kolding Fjord til Plovfuren må der sejles hele året og døgnet rundt.
  • På strækningen fra Plovfuren til Påby Enge samt i kanalen op til Harteværket må der sejles hele året i tidsrummet fra solopgang til solnedgang.
  • Sejlads på Hartekanalen, Påby Sø, Stallerup Sø samt den sydlige del af Søndersø

Efter nærmere aftale og tilladelse fra Kolding Kommune er det tilladt at sejle med kano eller kajak på ovennævnte søer i perioden 16. juni – 31. december i tidsrummet kl. 8.00 til solnedgang.

Er der tidligere indgået en aftale med Vejle Amt, fortsætter denne. Dokumentation for aftalen skal medbringes.

Det er muligt at leje en kano på Harteværket og foretage sejlads fra Harteværket og til den sydlige del af Stallerup Sø og retur. Harteværket har af Kolding Kommune fået en tilladelse til disse sejladser.

Læs mere om sejlads på Kolding Å

Påby Enge Shelteren ligger smukt med udsigt over engene ved Kolding Å.
Her er der overnatningsplads til 6 personer samt overdækket borde og bænke og et bålsted.

Ved shelteren er der adgang til udsigtsplatformen og adgang til åen, hvor du kan lægge til med din kano, eller smide fiskesnøren i vandet.

Shelteren ligger på ruten ved navn Påby Enge, der er markeret med gule pile. Ruten har udgangssted fra både Harteværket og Præstekæret ved Påby.
Der er ikke adgang til shelteren med bil og du skal selv medbringe brænde og vand.

Du kan parkere ca. 350 meter fra shelteren, kør efter adressen Præstekæret 23, 6000 Kolding

Shelteren ligger på Harte Menighedsråd jord og er opført i samarbejde mellem Menighedsrådet og Kolding Kommune. Oplever du ting, der ikke er som de skal være, kontakt da Menighedsrådet eller Kolding kommune.

Shelteren kan bookes i sommerperioden fra kl. 16.00- kl. 8.00.

Vi har også tre shelters ved Ferup Sø.

Derudover er der legeplads, bålplads og multtoilet ved shelterne.

Når du skal til Ferup Sø, anbefaler vi, at du parkerer ved Dybvadbro Station og går de sidste 1,2 km til Søen.

Adressen er: Egtvedvej 132, 6000 Kolding.
Husk det er IKKE tilladt at køre ind til Ferup Sø. Det er heller ikke tilladt at køre ind og læsse af/på.

Harteværket har opført shelterne ved Ferup Sø i samarbejde med Naturstyrelsen og Kolding Kommune. Oplever du noget, der ikke er som det skal være, kontakt da Kolding Kommune.