Skip to main content
Eventuelt med en tilføjelse af link til “Sikkerhedsinstruksen”

Gode råd til en vellykket tur: 

Husk at I både skal ud og hjem. Kanoerne skal altid afleveres her på Harteværket igen, medmindre andet er aftalt. Beregn ekstra tid til hjemturen – især hvis denne del af turen er imod strømmen. Det kan nemt tage den dobbelte tid at sejle mod strømmen.

I perioder med meget regn, særligt i foråret og i efteråret, kan der være forhøjet vandstand. Denne skaber stærk strøm i Kolding Å og i kanalen op til værket fra Kolding Å. Der er aldrig stærk strøm i kanalen til og fra Stallerup Sø

Orienter jer før turen om hvor I vil hen. Er I flere i en gruppe, så aftalt på forhånd hvordan I vil kommunikere. Flere steder på ruten er der mange sving, så man kan miste hinanden af syne. Husk at de fleste telefoner ikke trives med neddykning (der kan udleveres poser i billetsalget). Aftal hvad I gør, hvis I ikke lige ved hvor langt bagud eller foran vennerne er. Lav desuden en aftale om hvem der er ansvarlig for dem der ikke er ansvarlige (børn og lignende) som måske ikke ved hvor turen går hen.

Aftal hvor man vil mødes, hvis man sejler i forskelligt tempo. Alt efter temperament, så aftal flere stop på ruten. Det kunne være aftaler som: “Ved første bro – ved første højre sving – hvis vi ikke kan se båden bag os”.

Skulle uheldet være ude:

Ved kæntring:

  1. Tag det roligt 2. Skab overblik 3. Har alle veste på? Og 4. kan alle hoveder tælles? Hvis ja – så er det bare et spørgsmål om at finde den nemmeste løsning på at få skibet flot igen og få alle halv- og helvåde op at sejle i gen. Se gerne vores lille film på hjemmesiden – så er du allerede godt på vej til at kunne klare denne udfordring og husk hvis du følger rådene, så er det meget ofte let at undgå at kæntre.

Husk: Læs afsnittet om sikkerhed på denne side. Afsnittet giver nemlig nogle af de bedste råd til hvordan man undgår at kæntrer.

Rigtig god tur.