Ungdomsuddannelser

Fysik

Dette forløb henvender sig til undervisningen i fysik på ungdomsuddannelserne.
Det kan bruges både på fysik C og naturvidenskabeligt grundforløb.

I forløbet arbejdes med energiomdannelse og vedvarende energikilder.
Eleverne kommer gennem en åben tilgang til målinger, til at kunne beregne nyttevirkningen af Harteværket.

Fysik 1. G2.74 MBpdf


Opdagelsesrejse på Harteværket

I ‘opdagelsesrejsende’ skal der både være en fysikopgave og en teknologianalyse.

Inden dagen på Harteværket kræves forberedelse af overordnet fysikteori hjemmefra på mellem 2 og 6 timer afhængigt af, hvor dybt stoffet ønskes.

Opdagelsesrejse1.29 MBpdf


Teknologihistorie

Undervisningsforløbet er tiltænkt 1. g elever, som ved et heldagsbesøg på Harteværket arbejder med fysikfaglige, idrætsfaglige og historiefaglige metoder og problemstillinger med udgangspunkt i værkets historie og placering i landskabet.

Du skal som lærer selv printe forløbene til eleverne.

Materialet er tænkt som forløb, du som lærer selv står for, når du kommer på Harteværket.
Harteværket har ikke en egentlig skoletjeneste og har derfor heller ikke personale til at stå for undervisning af elever. Men du er som skole altid velkommen til at flytte din undervisning ud på Harteværket. 

Du finder både en lærervejledning og elevmateriale herunder.

Elev historie teknologi.pdf3.90 MBpdf

historie lærervejledning teknologi.pdf1.06 MBpdf

Til Ungdomsuddannelser
Til Ungdomsuddannelser
Til Ungdomsuddannelser
backtotop
Covid19dk