Udskoling

Landskabsdannelsen

I dette undervisningsforløb arbejdes der med landskabsdannelsen ved og omkring Harteværket.

Undervisningsforløbet henvender sig til 6. – 9. klasse i fagene henholdsvis natur og teknologi samt geografi.

Progressionen fremgår af fagenes videns- og færdighedsmål herunder, samt hvad undervisningen skal lede frem mod.

Tunneldale1.36 MBpdf

Oversigtskort med QR-koder522.29 KBpdf


Opdagelsesrejser på Harteværket

Eleverne skal i dette forløb inddrage viden fra 7. og 8. klasse, hvor de blandt andet ser på energiens sammenhæng med vandløbet og landskabet i Kolding Ådal.

Der arbejdes med de 4 kompetencer: Undersøgelse, Modellering, Perspektivering og Kommunikation.

Forløbet er delt op i 2 faser – en undersøgelsesdel og en fordybelsesdel, hvor eleverne undersøger en problemstilling inden for energiområdet.

Det er hovedsageligt i fordybelsesdelen, IBSE-didaktikken kommer til sin ret i dette forløb – der er dog små IBSE-tilgange i undersøgelserne på Harteværket.

I undersøgelsesdelen arbejder eleverne med begrebet energi i forskellige sammenhænge.

Opdagelsesrejse elevbog2.61 MBpdf

Opdagelsesrejse lærervejledning4.43 MBpdf

Teknologihistorie

Undervisningsforløbet er tiltænkt elever i udskolingen, som ved et heldagsbesøg på Harteværket arbejder med fysikfaglige, idrætsfaglige og historiefaglige metoder og problemstillinger med udgangspunkt i Værkets historie og placering i landskabet.

Du skal som lærer selv printe forløbene til eleverne.

Materialet er tænkt som forløb, du som lærer selv står for, når du kommer på Harteværket.
Harteværket har ikke en egentlig skoletjeneste, og har derfor heller ikke personale til at stå for undervisning af elever.
Men du er som skole altid velkommen til at flytte din 
undervisning ud på Harteværket.

Lærervejledning og elevmateriale:

Lærervejledning1.06 MBpdf

Elevmateriale3.90 MBpdf


Vand – nu og imorgen

Kolding Ådal, Hartesløjfen og vandets betydning for Kolding.

Vi forestiller os et progressivt forløb, hvor eleverne gennem 7.-9. klasse udvider deres viden indenfor især emnerne
Vandløb, Vandets Kredsløb, Fotosyntese og Respiration, Istid og Energi.

I 7. klasse fokuseres der på vandløbene ved Hartesløjfen, i 8. klasse fokuseres der på istidslandskabet omkring Kolding, og i 9. klasse samles trådene i et stort energiemne.

Vand lærervejledning.pdf680.30 KBpdf

Vand elevbog.pdf5.74 MBpdf

Til Udskoling
Til Udskoling
Til Udskoling
backtotop