Undervisning på Harteværket

Til inspiration

Vi har fået nedenstående opgave tilsendt fra Bakkeskolen. Opgaven kan du nemt bruge i din undervisning på Harteværket.
– Kort fortælling om Harteværket, som gives til eleverne. 
– Ud fra den – og fra en tur på egen hånd rundt Værket og det øvrige område skal eleverne “tippe” en 13´er.

Du kan frit downloade opgaverne og printe til dine elever.

Nedenunder kan du se de forskellige undervisningsforløb for de forskellige klassetrin, samt lave en forespørgsel om undervisningsforløb på Harteværket.

Hold et undervisningsforløb for dine elever på Harteværket

Harteværket, ungdomsuddannelser, grundskoler, læreruddannelser og LSUL har i samarbejde udviklet nye undervisningsforløb til brug på Harteværket. 
Forløbene er støttet af Region Syddanmark. Du finder forløbene på vores hjemmeside under ”undervisning”.

Harteværket har endnu ikke en skoletjeneste og derfor heller ikke personale ansat til at stå for undervisning. Når I kommer som skole, er det jeres egne lærere der skal stå for undervisningen. Du har mulighed for at låne undervisningsmaterialer af os. Husk at disse skal bookes. Se betingelser længere nede på siden.

Det praktiske:

Når I kommer som skole/daginstitution fra Kolding kommune, er det gratis. Hvis skolen ikke er fra Kolding kommune, koster det 25 kr. pr. pers. (gratis skoleentré gælder kun på hverdage i vores åbningstid). Det er muligt som skole at få en skolerundvisning på stedet. Dette koster 475.- kr. for ca.30-40 min. rundvisning. Prisen gælder kun skoler og ikke privatselskaber.

I skal blot på forhånd melde jeres ankomst pr. mail, [email protected]

Har du ikke meldt jeres ankomst betales fuld entrepris (forældreråd er ikke omfattet af gratis entré).
Dette gælder kun, hvis I skal benytte vandlegepladen og ind på Værket. I kan stadig benytte området frit uden at melde jeres ankomst.

Udebliver du fra en aftale betales et no show fee på 500 kr. Regningen sendes direkte til skolen, dette gælder alle skoler og institutioner.

Bemærk, er der events/arrangementer/aktiviteter skal disse betales for.

Kend_dit_land_-_gr____c_n_transparent.png_kum.dk

En dnnelsesrejse i miniformat hvor 4.klasser kommer ud og møder den bedste kultur, natur og historie i Danmark

Turbines missioner

Undervisningsforløbet er bygget op omkring en pige, der hedder Turbine og hendes missioner på vandlegepladsen ved Harteværket.
Hun hedder Turbine, fordi formålet er at lære eleverne om vandets styrker og menneskets udnyttelse af vandet til forskellige formål.

Materialet er tænkt som forløb, du som lærer selv står for, når du kommer på Harteværket.
Harteværket har ikke en egentlig skoletjeneste og har derfor heller ikke personale til at stå for undervisning af elever. Men du er som skole altid velkommen til at flytte din undervisning ud på Harteværket.

Du finder både en lærervejledning og elevmateriale herunder. Du skal som lærer selv printe forløbene til eleverne.

Vi anbefaler forløbet til 3. klasse (evt. sidst i 3. kl. eller først i 4. klasse)

indskoling-3

Hjælp Turbine med hendes missioner på vandlegepladsen

Til elever i indskoling

mellemtrin2

Lær om energi i hverdagens fænomener. Tip en 13'er om Harteværket. Lær om energi og temperatur i varmeværkstedet

Til elever i mellemtrin

Energidetektiverne

Undervisningsforløb hvor eleverne gennem guidede undersøgelser lærer at beskrive energi i hverdagens fænomener.

Tip en 13’er

Fortælling om Harteværket, ud fra den kan du tippe en 13´er. Vi har fået nedenstående opgave tilsendt fra Bakkeskolen. Opgaven kan du nemt bruge i din undervisning på Harteværket.

– Kort fortælling om Harteværket, som gives til eleverne.
– Ud fra den – og fra en tur rundt på egen hånd, på Værket og på området skal de “tippe” en 13´er.

Du kan frit downloade opgaverne og printe til dine elever.

Varmeværksted

Hvad kan temperatur fortælle os om energi?

Opdagelsesrejser på Harteværket

Eleverne skal i dette forløb inddrage viden fra 7. og 8. klasse, hvor de blandt andet ser på energiens sammenhæng med vandløbet og landskabet i Kolding Ådal.

Der arbejdes med de 4 kompetencer: Undersøgelse, Modellering, Perspektivering og Kommunikation.

Forløbet er delt op i 2 faser – en undersøgelsesdel og en fordybelsesdel, hvor eleverne undersøger en problemstilling inden for energiområdet.

Det er hovedsageligt i fordybelsesdelen, IBSE-didaktikken kommer til sin ret i dette forløb – der er dog små IBSE-tilgange i undersøgelserne på Harteværket.

I undersøgelsesdelen arbejder eleverne med begrebet energi i forskellige sammenhænge.

Teknologihistorie

Undervisningsforløbet er tiltænkt elever i udskolingen, som ved et heldagsbesøg på Harteværket arbejder med fysikfaglige, idrætsfaglige og historiefaglige metoder og problemstillinger med udgangspunkt i Værkets historie og placering i landskabet.

Du skal som lærer selv printe forløbene til eleverne.

Materialet er tænkt som forløb, du som lærer selv står for, når du kommer på Harteværket.
Harteværket har ikke en egentlig skoletjeneste, og har derfor heller ikke personale til at stå for undervisning af elever.
Men du er som skole altid velkommen til at flytte din 
undervisning ud på Harteværket.

udskoling1

Landskabsdannelsen

I dette undervisningsforløb arbejdes der med landskabsdannelsen ved og omkring Harteværket.

Undervisningsforløbet henvender sig til 6. – 9. klasse i fagene henholdsvis natur og teknologi samt geografi.

Progressionen fremgår af fagenes videns- og færdighedsmål herunder, samt hvad undervisningen skal lede frem mod.

Vand – nu og imorgen

Kolding Ådal, Hartesløjfen og vandets betydning for Kolding.

Vi forestiller os et progressivt forløb, hvor eleverne gennem 7.-9. klasse udvider deres viden indenfor især emnerne
Vandløb, Vandets Kredsløb, Fotosyntese og Respiration, Istid og Energi.

I 7. klasse fokuseres der på vandløbene ved Hartesløjfen, i 8. klasse fokuseres der på istidslandskabet omkring Kolding, og i 9. klasse samles trådene i et stort energiemne.

Landskabsdannelse omkring Harteværket. Opdagelsesrejse på Harteværket. Vand - nu og i morgen. Harteværkets teknologihistorie

Til elever i udskoling

ungdomsuddannelse2

Opdagelsesrejse på Harteværket

I ‘opdagelsesrejsende’ skal der både være en fysikopgave og en teknologianalyse.

Inden dagen på Harteværket kræves forberedelse af overordnet fysikteori hjemmefra på mellem 2 og 6 timer afhængigt af, hvor dybt stoffet ønskes.

Arbejd med energiomdannelse og vedvarende energikilder. Fysik og teknologi opdagelsesrejse. Heldagsbesøg med fokus på værkets teknologihistorie

Til elever i ungdomsuddannelse

Teknologihistorie

Undervisningsforløbet er tiltænkt 1. g elever, som ved et heldagsbesøg på Harteværket arbejder med fysikfaglige, idrætsfaglige og historiefaglige metoder og problemstillinger med udgangspunkt i værkets historie og placering i landskabet.

Du skal som lærer selv printe forløbene til eleverne.

Materialet er tænkt som forløb, du som lærer selv står for, når du kommer på Harteværket.
Harteværket har ikke en egentlig skoletjeneste og har derfor heller ikke personale til at stå for undervisning af elever. Men du er som skole altid velkommen til at flytte din undervisning ud på Harteværket. 

Du finder både en lærervejledning og elevmateriale herunder.

Fysik

Dette forløb henvender sig til undervisningen i fysik på ungdomsuddannelserne.
Det kan bruges både på fysik C og naturvidenskabeligt grundforløb.

I forløbet arbejdes med energiomdannelse og vedvarende energikilder.
Eleverne kommer gennem en åben tilgang til målinger, til at kunne beregne nyttevirkningen af Harteværket.

Bemærk dette kun er en forespørgsel. Du har først booket, når du modtager en bekræftelse

Send en forespørgsel