Kom ud og nyd den smukke natur som kun kan opleves på Hartesløjfen.

Hartesløjfen slynger sig fra Harteværket ad skovstier, broer og landeveje mod Ferup Sø og Stallerup Sø og tilbage til Harteværket og Kolding Å.
Hele ruten er sammenlagt en tur på ca. 13 kilometer. Ruten kan også kortes ned til en tur omkring Stallerup Sø, som har en længde på ca. 8,5 kilometer.

Hartesløjfen er for hele familien (bemærk at ruten ikke alle steder er egnet for gangbesværede og barnevogne) og kan både opleves til fods og på cykel.

På Hartesløjfen kan du f.eks. tage en tur med trækfærgen, overnatte i shelters, gå ombord på en ”sunken” båd, motionere i den smukke natur eller lege, at du er en af de gamle børster, som gravede kanaler og dæmninger til Harteværket ved Kolding for 100 år siden.

Ferup Sø

Ved Ferup Sø er der opsat en trækfærge, som kan bringe dig tørskoet over på den anden side af søen, hvor du kan nyde din medbragte mad i madpakkehuset.

Færgen vejer 780 kg, og da der er 50 meter over til den anden side, skal der bruges kræfter for at forcere søen. Færgen har plads til maks. otte personer og kan benyttes fra solopgang til solnedgang. Adressen er: Egtvedvej 132, 6000 Kolding.

På børstelegepladsen kan børn og barnlige sjæle prøve livet som børste. Børsterne var de løsarbejdere, som ved håndkraft gravede kanalerne fra Stallerup og Ferup Sø til Harteværket. På legepladsen finder du skovle, gravemaskiner, trækværk, transportbånd, osv., som letter arbejdet for nutidens små børster.

På Troldhedebanestien fra Dybvadbro til Ferup Sø er der fitnessredskaber i beton, som både kan bruges til leg og motion i det fri. Troldhedebanen er den gamle jernbanelinje, der gik mellem Kolding og Troldhede. I dag bruges banen som natursti fra Kolding til Ferup, og undervejs støder man på mange oplevelser og faciliteter.

Endelig byder Ferup Sø på tre shelterpladser – heraf to helt nye – hvor man kan overnatte og lave bål. Der er også et multitoilet. Shelterne kan bookes via Udinaturen.dk.

Husk: ønsker du at benytte bålpladserne ved shelterne, skal du selv medbringe brænde. Der findes grillriste ved bålpladserne.

Når du skal til Ferup Sø, kan du parkere bilen ved Dybvadbro Station og gå de sidste 1,2 km ind til Søen.
Du kan køre efter denne adresse. Egtvedvej 132, 6000 Kolding.

Husk det er IKKE tilladt at køre ind til Ferup Sø. Det er heller ikke tilladt at køre ind og læsse af/på.

Troldhedebanestien er en natursti, der ligger på det gamle jernbanespor, som går mellem Kolding og Troldhede.

På den 2 km lange sti fra Dybvadbro Station og ud til Ferup Sø, er der etableret forskellige installationer i beton. Her kan man dyrke fitness i det fri, lege med børnene, holde hvil og samtidig nyde den smukke natur. Installationernes form skal lede tankerne hen på den gamle jernbane, og passer derfor ind i den omkringliggende natur.

Troldhedebanestien

Fakta om Stallerup Sø

Søen er 24 ha (240.000 m²)
Søens gennemsnitdybde er ca. 2 m med en maksimal dybde på 5 m på det dybeste sted, der ligger i søens nordøstlige hjørne ved søens indløb.

Stallerup Sø

Bemærk når du går rundt om Stallerup Sø, at boardwalks kan være glatte, hvis de er våde. På nogle tidspunkter af året kan det være en god idé at tage sine gummistøvler på rundt om søen, især i de perioder, hvor vi har fået meget regn.  

Stallerup Sø er en naturlig sø.
Før Harteværkets anlæggelse i 1918-20 blev den afvandet mod nord via Almind Å til Vester Nebel Å og derfra videre til Kolding Å.
Herefter forbandt børsterne sydenden af Stallerup Sø med Harteværket via kanaler, så vandet kunne løbe til Harteværket frem for nord ud af søen til Vester Nebel Å.

Ved Stallerup Sø kan man opleve en ”sunken” båd, som illustrerer den tragiske historie om børsterne, der på deres fridag druknede under en rotur på søen. Den kæntrede båd er konstrueret, så det virker, som om den har taget vand ind. Båden ligger ved søbredden, så man kan træde ud i den og komme helt tæt på vandet.

Det er også blevet muligt at gå rundt omkring søen langs bredden. Sammenlagt er der lavet 75 meter trægangbroer, så man kan passere de våde områder uden at få våde fødder.

Dybvadbro og Troldhedebanen

Dybvadbro er første station på jernbanestrækningen Kolding-Troldhede i Midtjylland. Troldhedebanen blev anlagt i 1913-1917. Med sine knap 100 km var den landets længste privatbane. En ekspeditrice stod for stationens daglige drift. Hun styrede bommene ved Egtvedvej, hejsede signalflaget i den 20 meter høje flagstang og klarede tre, daglige postruter.

Dybvadbro Station ligger omkring 8 km fra Kolding. Stationen har været aktiv under den private Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane også kaldet Troldhedebanen. Stationen blev nedlagt (31. marts 1968) i forbindelse med nedlæggelsen af jernbanen. I dag kan man stadig komme helt tæt på den velbevarede stationsbygning og perron. Det tilknyttede pakhus har desuden en lille gratis udstilling om Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane. Troldhedebanestien der løber på det gamle spor, går tæt forbi stationen.

Bygningen blev tegnet af arkitekt Robert V. Schmidt og er opført i 1916 af murermester Anton Jeppesen fra Taulov, for en pris på ca.14.000 kr. Stationen blev taget i brug den 25. august 1917, da det første tog på Troldhedebanen kørte i ordinær drift. Man kunne se stationens høje mast (20 m) ved semaforen, fra Bramdrupdam. Masten er sidenhen blevet fjernet (1961), men fundamentet kan stadig ses på stationen.

Pakhuset, der i dag bruges som udstilling, blev brugt som varehus af varepartier.

Det er tilladt at sejle med kano, kajak, robåde og andre ikke-motordrevne fartøjer på den nedre del af Kolding Å. Det vil sige fra udløbet i fjorden til landgangsbroen ved Påby Enge, et stykke ovenfor motorvejsbroen.

  • På strækningen fra Kolding Fjord til Plovfuren må der sejles hele året og døgnet rundt.
  • På strækningen fra Plovfuren til Påby Enge samt i kanalen op til Harteværket må der sejles hele året i tidsrummet fra solopgang til solnedgang.
Sejlads på Hartekanalen, Påby Sø, Stallerup Sø samt den sydlige del af Søndersø

Efter nærmere aftale og tilladelse fra Kolding Kommune er det tilladt at sejle med kano eller kajak på ovennævnte søer i perioden 16. juni – 31. december i tidsrummet kl. 8.00 til solnedgang.

Er der tidligere indgået en aftale med Vejle Amt fortsætter denne. Dokumentation for aftalen skal medbringes.

Det er muligt at leje en kano på Harteværket og foretage sejlads fra Harteværket og til den sydlige del af Stallerup Sø og retur. Harteværket har af Kolding Kommune fået en tilladelse til disse sejladser inden for Harteværkets åbningstid.

Læs mere om sejlads på Kolding Å

Sejlads på Kolding Å

Book en shelter -Prøv at sove i det fri

Du kan booke en shelter ved Påby Enge eller ved Ferup Sø.

Påby Enge Shelteren ligger smukt med udsigt over engene ved Kolding Å.
Her er der overnatningsplads til 6 personer samt overdækket borde og bænke og et bålsted.

Ved shelteren er der adgang til udsigtsplatformen og adgang til åen, hvor du kan lægge til med din kano, eller smide fiskesnøren i vandet.

Shelteren ligger på ruten ved navn Påby Enge, der er markeret med gule pile. Ruten har udgangssted fra både Harteværket og Præstekæret ved Påby.
Der er ikke adgang til shelteren med bil og du skal selv medbringe brænde og vand.

Du kan parkere ca. 350 meter fra shelteren, efter adressen Præstekæret 23, 6000 Kolding

Shelteren ligger på Harte Menighedsråd jord og er opført i samarbejde mellem Meninghedsrådet og Kolding Kommune. Oplever du ting der ikke er som de skal være, kontakt da Menighedrådet eller Kolding kommune.

Shelteren kan bookes i sommerperioden fra kl. 16.00- kl. 8.00.

Vi har tre shelters ved Ferup Sø.
Du vågner op til den smukkeste udsigt udover søen.

Derudover er der legeplads, bålplads og multtoilet ved shelterne.

Når du skal til Ferup Sø, kan du parkere bilen ved Dybvadbro Station og gå de sidste 1,2 km ind til Søen.

Du kan køre efter denne adresse. Egtvedvej 132, 6000 Kolding.
Husk det er IKKE tilladt at køre ind til Ferup Sø. Det er heller ikke tilladt at køre ind og læsse af/på.

Harteværket har opført shelterne ved Ferup Sø i samarbejde med Naturstyrelsen og Kolding Kommune. Oplever du noget der ikke er som det skal være kontakt da Kolding Kommune.