Ungdomsuddannelse

Dette forløb henvender sig til undervisningen i fysik på ungdomsuddannelserne.
Det kan bruges både på fysik C og naturvidenskabeligt grundforløb.

I forløbet arbejdes med energiomdannelse og vedvarende energikilder.
Eleverne kommer gennem en åben tilgang til målinger, til at kunne beregne nyttevirkningen af Harteværket.

Fysik

I ‘opdagelsesrejsende’ skal der både være en fysikopgave og en teknologianalyse.

Inden dagen på Harteværket kræves forberedelse af overordnet fysikteori hjemmefra på

mellem 2 og 6 timer afhængigt af hvor dybt stoffet ønskes.

htx

Undervisningsforløbet er tiltænkt 1. g elever, som ved et heldagsbesøg på Harteværket arbejder med fysikfaglige, idrætsfaglige og historiefaglige metoder og problemstillinger med udgangspunkt i værkets historie og placering i landskabet.

Historie