Udskoling

I dette undervisningsforløb arbejdes der med landskabsdannelsen ved og omkring Harteværket.

Undervisningsforløbet henvender sig til 6. - 9. klasse i fagene henholdsvis natur og teknologi samt geografi.

Tunneldale

Eleverne skal i dette forløb inddrage viden fra 7. og 8. klasse, hvor de blandt andet ser på energiens sammenhæng med vandløbet og landskabet i Kolding Ådal.

Der arbejdes med de 4 kompetencer: Undersøgelse, Modellering, Perspektivering og Kommunikation.

Materialer til undervisning

Undervisningsforløbet er tiltænkt elever i udskolingen, som ved et heldagsbesøg på Harteværket arbejder med fysikfaglige, idrætsfaglige og historiefaglige metoder og problemstillinger med udgangspunkt i værkets historie og placering i landskabet.

Den gamle sal

Kolding Ådal, Hartesløjfen og vandets betydning for Kolding

Vi forestiller os et progressivt forløb, hvor eleverne gennem 7.-9. klasse udvider deres viden indenfor især emnerne
Vandløb, Vandets Kredsløb, Fotosyntese og Respiration, Istid og Energi.

vand