Funktioner i dag

Efter næsten et helt århundrede, er Harteværket stadig i drift.

Der er i 2008 foretaget en naturgenopretning ved Ferup, så Vester Nebel Å’s forløb er ført tilbage til sit oprindelige leje.

El-produktionen på Harteværket er dermed gået kraftigt tilbage, idet værket har mistet 2/3 af den oprindelige årlige vandmængde. turbinen

Der er i de senere år kommet meget store mængder vindkraft i el-systemerne. Dette har medført, at el-produktionen er mere uforudsigelig og der er blevet behov for mere fleksibilitet i systemet.

Her kommer vandkraftens store reguleringsevne til nytte. Ved at drive værket på en anden måde end tidligere, med udnyttelse af vandkraftens store reguleringsevne, kompenserer denne driftsform for driftstabet med den mindre vandmængde.

Der er i dag mere end nogensinde behov for supplerende produktioner, der er meget fleksible og hurtigt kan regulere elproduktionen op eller ned i takt med vinden eller andre ubalancer i el-systemet.termostat

Værkets fremtid

Værket arbejder i fremtiden sammen med andre mindre produktionsenheder og danner dermed et større kraftværk til regulering.

Ud over betaling for el-produktionen vil værket i fremtiden modtage betaling for at stille sin fleksibilitet til rådighed.