Glasfiberrør til fredet vandkraftværk

Aarsleff har udført en lidt speciel opgave for Harteværket i Kolding. Vandkraftværkets gamle faldrør var korroderet og hullet som en schweizerost. Løsningen blev at installere glasfiberarmeret polyesterrør inden i det 80 meter lange rør. Dette skete i år 2010.

Faldrøret er et nittet stålrør, som med tiden er blevet meget korroderet. Jævnligt opstod der nye huller i røret, som blev lukket med træpinde. Efterhånden blev træpindene dog erstattet af en bolt med pakning, hvis ikke der blev svejset en lap på. Denne løsning var ikke holdbar på sigt, så Rørteknik, Bolig og Industri fik en henvendelse om problemet. røret 

Som en stjernehimmel

Røret blev renset indvendigt, og i løbet af den proces blev omtrent 500 nye huller pludselig synlige, hvilket med et kig indefra ledte tankerne hen på en stjernehimmel. Vi foreslog at montere et glasfiberrør inden i det eksisterende rør, så man fik et korrosionsfrit rør, som kan holde til vandtrykket på 2,5 bar.

Forslaget blev accepteret af Kulturarvsstyrelsen, fordi vi bevarede det oprindelige rør udvendigt, og styrelsen valgte endda at støtte projektet med 20 procent af anlægsinvesteringen.

Opdelt i sektioner

Røret har en faldhøjde på cirka 26 meter, er 80 meter langt, og har en diameter på 1,75 meter. Det nye rør er fremstillet af glasfiberarmeret polyester med sand i kernen. Røret er opdelt i segmenter, hvor hvert enkelt segment er 2,3 meter langt og har en indvendig diameter på 1,6 meter.trykket For hvert fjerde segment blev spalten mellem glasfiberrøret og stålrøret lukket med beton for at begrænse opdriften og trykket, når der skulle efterstøbes mellem rørene.

35 sektioner installeret

Efter de i alt 35 rørsegmenter var installeret, blev begge ender af røret lamineret med glasfiberarmeret polyester. Det 2,5 meter lange afskårne stykke af stålrøret, som var fjernet, for at vi kunne komme ind i røret, blev svejset på igen, og betonen blev pumpet ind mellem rørstykkerne. I alt arbejdede Rørteknik på projektet i fire uger.rør1

Nye fundamenter

Anlæg var også involveret i projektet og stod for gravearbejdet og montering af ekstra fundamenter. Røret løber ned ad en skråning, halvt over terræn, halvt nede i en grøft. Det gjorde både udgravningen og støbningen under røret besværlig. Anlæg monterede 11 nye fundamenter for at sikre røret til den ekstra last. Skråningen gav udfordringer, fordi den var ufremkommelig for blandt andet betonbilerne. Derfor måtte vi etablere et omfattende pumpesystem på trods af den begrænsede mængde beton, vi skulle bruge.

Kulturhistorisk værdi

Harteværket blev bygget i årene 1918-1920 for at sikre elektrificering af landområdet omkring Kolding efter energikrisen under 1. verdenskrig. I sin tid kunne værket levere halvdelen af Kolding by og oplands forbrug af el. Værket ejes nu af en fond, og grundet den kulturhistoriske værdi er det fredet. I dag fungerer det som museum og besøgscenter og periodisk som leverandør af strøm til Kolding. Hovedparten af udstyret er det oprindelige, som har været i drift i over 90 år, og stadig er det – dog med begrænset vandmængde, da en del af vandet er ført tilbage til det oprindelige å-løb som led i et naturgenopretningsprojekt.

 

Se filmen om renovering af glasfiber-røret her:

https://www.youtube.com/watch?v=_6AmvNrqazE