Da Harteværket i årene 1918-1920 blev opført, blev der anlagt flere dæmninger for at få en tilstrækkelig vandmængde og fald nok til at drive turbinerne til Harteværket.

 

 Dæmningen ved Ferup Sø

Den største dæmning der blev skabt var ved Ferup Sø. Slusehuset ved Søen ses stadig derude.

Derved blev de to større søer ved Dons skabt, nemlig Dons Nørresø og Dons Søndersø.
Ligesom flere strategiske placeret kunstige kanaler ledte vandet den rigtige vej til Harteværket og videre ud i Kolding Å.

Vandet i Vester Nebel Å blev opstemmet, omtrent hvor det krydsedes af Troldhedebanen, således at vandet imod det naturlige fald og ved at vende vandet i Almind Å blev vandet presset østpå. Derved løb det ind i kanalen ved Busholm Bro for at løbe gennem Søndersø og Skallebæk, der blev oprenset, uddybet og rettet ud mod syd til Stallerup Sø. Stallerup Sø havde ellers tidligere været forsøgt tømt i landindvindingens interesse.

Gravede kanaler

 Kort over de gravede kanaler. De røde streger markerer hvor der er udført gravearbejde.