Når man bevæger sig rundt i det danske land – særligt med tog og jernbane, så skænker man ikke arbejderne bag denne så afgørende infrastruktur for Danmarks udvikling mange tanker.

 Øldepotet Skyggen

Og man overvejer næppe, at gravearbejdet har været foretaget med skovle og trillebøre af arbejdsmænd – også kaldet børster, der viede en stor del af deres liv til dette arbejde. Børsterne kendes særligt som arbejdskraft i forbindelse med anlæggelsen af jernbanenettet i Danmark. Men børsterne stod også bag jordarbejdet ved Harteværkets opførelse. Deres bidrag til udviklingen af samfundet i starten af 1900-tallet er således massiv, men som erhvervsgruppe fremstår de som en grå, anonym masse af arbejdsmænd.

Bygning af dæmning

Børsterne lagde en enorm arbejdskraft i det store anlægsarbejde, som var forudsætningen for, at Harteværket kunne blive et velfungerende vandkraftværk. Deres arbejdsindsats må ikke underkendes, men som arbejdsgruppe og væsentlig bidragsyder til mange af de store jordarbejder, der blev gjort på dette tidspunkt, så er det tankevækkende, hvor lidt man egentlig ved om denne arbejdsstyrke.

børsterne