Når man bevæger sig rundt i det danske land – særligt med tog og jernbane, så skænker man ikke arbejderne bag denne så afgørende infrastruktur for Danmarks udvikling mange tanker.

 Øldepotet Skyggen

Og man overvejer næppe, at gravearbejdet har været foretaget med skovle og trillebøre af arbejdsmænd – også kaldet børster, der viede en stor del af deres liv til dette arbejde. Børsterne kendes særligt som arbejdskraft i forbindelse med anlæggelsen af jernbanenettet i Danmark. Men børsterne stod også bag jordarbejdet ved Harteværkets opførelse. Deres bidrag til udviklingen af samfundet i starten af 1900-tallet er således massiv, men som erhvervsgruppe fremstår de som en grå, anonym masse af arbejdsmænd.

Bygning af dæmning

Børsterne lagde en enorm arbejdskraft i det store anlægsarbejde, som var forudsætningen for, at Harteværket kunne blive et velfungerende vandkraftværk. Deres arbejdsindsats må ikke underkendes, men som arbejdsgruppe og væsentlig bidragsyder til mange af de store jordarbejder, der blev gjort på dette tidspunkt, så er det tankevækkende, hvor lidt man egentlig ved om denne arbejdsstyrke.

børsterne

 Drukneulykken ved Stallerup Sø

En historie, der fylder meget i fortællingen om Harteværket, er den om de fem børster, der druknede på Stallerup Sø i sommeren 1919.

Ulykken skete en søndag, hvor der var blevet arbejdet om formiddagen, og hvor ti arbejdere efter middagen ville sejle en tur på søen, inden de skulle have eftermiddagskaffe. Båden kæntrede i forbindelse med et åreskift, og alle ti mand røg i vandet. Det lykkedes for nogle af mændene at få båden tilbage på ret køl, fem af dem holdt fast i båden, mens de øvrige fem druknede.

Historien om drukneulykken på Stallerup sø har givet os muligheden for at kende navnene på nogle få af de arbejdere, der sled på Harteværket. Ligesom det har givet os et indtryk af den solidaritet, der trods alt var blandt arbejderne, og som kom direkte til udtryk ved den mindesten, der er rejst på Harte Kirkegård, og som blev bekostet af de øvrige jordarbejdere.

Gravsten ved Harte Kirke