Bemærk når du går rundt om Stallerup Sø, kan boardwalks være glatte, hvis de er våde. På nogle tidspunkter af året kan det være en god idé at tage sine gummistøvler på rundt om søen, især i de perioder, hvor vi har fået meget regn.  

Stallerup Sø er en naturlig sø.Stallerup Sø
Før Harteværkets anlæggelse i 1918-20 blev den afvandet mod nord via Almind Å til Vester Nebel Å og derfra videre til Kolding Å.
Herefter forbandt børsterne sydenden af Stallerup Sø med Harteværket via kanaler, så vandet kunne løbe til Harteværket frem for nord ud af søen til Vester Nebel Å.

Ved Stallerup Sø kan man opleve en ”sunken” båd, som illustrerer den tragiske historie om børsterne, der på deres fridag druknede under en rotur på søen. Den kæntrede båd er konstrueret, så det virker, som om den har taget vand ind. Båden ligger ved søbredden, så man kan træde ud i den og komme helt tæt på vandet.Stallerup Sø

Det er også blevet muligt at gå rundt omkring søen langs bredden. Sammenlagt er der lavet 75 meter trægangbroer, så man kan passere de våde områder uden at få våde fødder.

 

Fakta om Stallerup Sø

Søen er 24 ha (240.000 m²)
Søens gennemsnitdybde er ca. 2 m med en maksimal dybde på 5 m på det dybeste sted, der ligger i søens nordøstlige hjørne ved søens indløb.

Stallerup Sø

 

 

 Stallerup sø

Se kortet